Roulette på kasinot

Gratis spel att spela Roulette online och ha kul omedelbart

Här är ett urval av de bästa spelen fri av online casino att ha kul att spela spelet omedelbart roulett Online. Varje spel har vanligtvis variationer i regler och / eller vinster, för mer information se hjälp (Hjälp-menyn) i dessa roulette-spel.

Ofta betraktas drottningen av kasinon, den roulett är verkligen spelet som har gjort kasinon kända i århundraden; Det är också spelet med en ren chans som erbjuder störst fördelning av vinst till spelare, alltså förmodligen dess popularitet.

Spelbordet har två viktiga delar: Roulette (cylindern) och satsningsbordet.

Det är en cylinder som innehåller 37 fack, som alla har ett nummer från 0 till 36. Antalet följer varandra i cylindern, från 0 och går från vänster till höger, i följande ordning: 0, 32, 15 , 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9 , 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26.

Av dessa 37 nummer är 18 röda: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36; och 18 siffror är svarta: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35. O är grön och dess färg är värdelös.

Cylindern som innehåller de 37 lådorna roterar på en svängning. För att skriva ut en rotationsrörelse till den här rörliga cylindern flyttar croupiern en av de fyra koppargrenarna som bildar ett kors i horisontell riktning, till vänster eller till höger, som bildar en kropp med cylindern och överstiger den. Sedan lanserar croupieren i motsatt riktning mot cylinderns rotation en elfenbenskula. Denna boll vänder först i ett lutande och immobilt cirkulärt plan som förenar cylindern. I sin tävling händer det att bollen träffar en av de ojämnheter (bafflar) som regelbundet arrangeras i planet, innan de faller i slutet av tävlingen i ett av de 37 numrerade facken på cylindern. Detta är indikationen på vinnande nummer för denna runda.

På bordet, till vänster och till höger om rouletten, arrangeras bankens medel som representeras av tokens och tallrikar med olika värden. Dessa medel placeras direkt framför återförsäljaren som ansvarar för att betala vinnande satsningar. Förhandlarens händer tillåter två hål i bordet att de senare introducerar, för de första pengarna ändras av spelarna vid bordet och för andra gången gick tipsen till personalen av vinnarna.

Bakom återförsäljaren, på en högre plats, är en partiledare vars uppgift är att tjäna som skiljeman i tvister som kan motsätta spelare mellan dem eller med banken.

Den faktiska tabellen återger de olika riskerna för vilka spelare har sina insatser.

Bortsett från de 0 som har en särskild plats vid stakes bordet, är de andra siffrorna ordnade i tre kolumner.

Dessutom arrangeras sex stora rutor tre till tre, till höger och till vänster om dessa tre kolumner. Dessa är Pass, Par, Svart på ena sidan och Fröken, Odd, Röd på den andra. I slutet av varje kolumn finns en låda, tom för varje registrering, för insatser av spelare som driver oddsen för kolumnerna. Slutligen är sex andra rutor, tre till höger tre till vänster, i förlängningen av rutorna reserverade för kolumnerna, och försedda med respektive inskriptioner P, M, D, avsedda för de spelare som driver chanserna som säger dussintals.

De 0 som tillhör ett dussin, de 36 numren är uppdelade i tre dussintals. Den första innehåller de första 12 talen (rutan P, som siffror Första), den andra, siffrorna som går från 13 till 24 (rutor M, som siffror i mitten) och den tredje, siffrorna som går från 25 till 36 D, som sista siffror). Spelaren som satsar på det första dussinet kommer därför placera sin insats på lådan med bokstaven P, etc.

En spelare kan placera sina spel på 15 olika huvudvägar (med undantag av vad som spelas med noll):

 • I sin helhet : han kan placera sin insats på något av de 37 lådorna som tilldelas de 37 nummer som går från 0 till 36. Om numreringsspelet släpper ut får han sin insats + 35 gånger den här insatsen = 36 enheter.
 • På hästryggen : han kan placera sin insats på linjen som skiljer 2 nummer. Om det är ett av de två numren som kommer ut, får han sin insats + 17 gånger denna satsning = 18 enheter.
 • Full transversal : vi har sett att 36 tal, de som sträcker sig från 1 till 36, är representerade på spelbordet med tre lika kolumner, som varje innehåller 12 nummer. Men dessa tre kolumner kan betraktas som bestående av 12 små tvärgående kolumner, innefattande 3 nummer vardera. Spelaren kan placera sin insats, som sträcker sig mellan mitten av en av de två yttre linjerna i varje liten kolumn med 3 siffror. Han markerar sålunda sin önskan att spela på de 3 siffrorna i det transversala. Om ett av hans 3 nummer kommer ut berör han sin insats + 11 gånger sin insats = 12 enheter.
 • kvadrat : Spelaren kan placera sin insats på 4 nummer. Därför placeras den exakt på skärningspunkten mellan de 2 linjerna som avgränsar de rutor som tilldelats de 4 nummer som valts. Om ett av de 4 siffrorna kommer ut berör han sin satsning + 8 gånger denna insats = 9 enheter.
 • Transversal till 6 nummer eller Sixain : Till skillnad från det fullständiga tväret, där spelaren betecknar de 3 siffrorna i den valda tvärgående, kan han också välja att spela på 2 i följd full transverse. För att markera detta val placerar han sin insats i mitten av en av de 2 yttre linjerna som begränsar de 2 transversaler som valts. Om ett av de 6 numren kommer ut spelar spelaren sin insats + 5 gånger sin satsning = 6 enheter.
 • kolonn : För att spela de 12 numren i den första kolumnen kommer spelaren att placera sin insats i rutan direkt under numret 34; för att spela de 12 numren i den andra kolumnen kommer spelaren att placera sin insats i rutan direkt under nummer 35; För att spela de 12 numren i den tredje kolumnen kommer spelaren att placera sin insats i rutan direkt under numret 36. I det första fallet markerar han sitt val för nummer 1, 4, 7, 10, 13, 16 , 19, 22, 25, 28, 31 och 34; i det andra fallet markerar han sitt val för nummer 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 och 35; i det tredje fallet markerar han sitt val för siffrorna 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 och 36. Om ett av de 12 numren i kolumnen som spelas ut kommer ut, han berör sin insats + 2 gånger sin insats = 3 enheter.
 • Två kolumner : Genom att placera sin häst på linjen som skiljer 2 kolumner markerar han sitt val för att spela de 24 nummer som hör till dessa 2 kolumner. Det finns dock bara två möjligheter: spelet på första och andra kolumnerna eller spelet i andra och tredje kolumnerna. Om ett av de 24 utvalda numren kommer ut, berör spelaren sin satsning + hälften = 1 ½ enhet. Kasinot har emellertid inga marker under bordets minst, så att insatsen accepteras i denna typ av spel, är det nödvändigt att spelaren har på häst en insats minst lika med dubbelt så mycket som bordet och i alla fall, av flera jämnhöriga av detta minimum.
 • dussin : vi såg att spelaren också hade möjlighet att spela på de första 12 talen (nummer 1 till 12), på de 12 numren i mitten (nummer 13 till 24) eller på de sista 12 talen (nummer 25 till 36). Därför placerar han sin satsning på matens låda P, lådan M eller lådan D. Om ett av de 12 numren i dussinet valt ut berör han sin insats + 2 gånger sin satsning = 3 enheter.
 • Två dussin : genom att placera sin häst på linjen som skiljer rutorna P och M eller M och D markerar spelaren sitt val för de första 24 talen (nummer 1 till 24) eller för de sista 24 talen (nummer 13 till 36 ). Om ett av de 24 numren på det val som gjorts kommer ut, berör det sin satsning + hälften av det = 1 ½ enhet. Återigen är satsningspariteten för 2-kolonnens hästspel obligatoriskt.

Av de 37 antalet Roulette är endast ett tal, 0 inte lika eller ojämnt. Det följer att 18 nummer är jämn: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 och de andra 18 talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

 • peer- : Om spelaren placerar sin insats i rutan med parposten och ett jämnt nummer kommer ut, satsar han + 1 gången sin satsning = 2 enheter.
 • udda : Om spelaren placerar sin insats i rutan som bär inskriften Odd och ett udda nummer så berör han sin insats + 1 gång hans satsning = 2 enheter.

36 roulette nummer kan delas in i två grupper: en första grupp som består av siffrorna 1 till 18 och en andra grupp med siffrorna 19 till 36. Det är känt under namnet Brist på den första gruppen och under namnet Passera den andra gruppen.

 • passera : Om spelaren har satsat i rutan med posten Pass och ett nummer i denna grupp kommer ut, berör han sin satsning + 1 gång hans satsning = 2 enheter.
 • brist : Om spelaren har satsat i rutan märkt "Missing" och ett nummer i den här gruppen kommer ut, satsar han + 1 gången sin satsning = 2 enheter.

Av de 37 rösterna är 18 röda: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36; 18 är svarta: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35.

 • röd : Om spelaren lägger en satsning på lådan med en röd diamant i mitten markerar han sitt val för 18 nummer av den färgen. Om ett rött nummer kommer ut, berör han sin satsning + 1 gång hans satsning = 2 enheter.
 • svart : Om spelaren placerar sin insats på lådan med en svart diamant i mitten markerar han sitt val för de 18 siffrorna i denna färg. Om ett svart nummer kommer ut, berör han sin satsning + 1 gång hans satsning = 2 enheter.

Roulette erbjuder fortfarande andra extra sätt att satsa med hänsyn till noll:

 • Spelaren kan naturligtvis satsa fullt på 0. Om han lämnar 0, får han sin insats + 35 gånger sin insats = 36 enheter, precis som om han hade satsat på något annat nummer.
 • Spelaren kan satsa på 0 och på något av de 3 siffrorna som utgör den första fullständiga tvären, det vill säga siffrorna 1, 2, 3. Om han vill spela på paret 0, 1 , placerar han sin häst på linjen mellan lådor 0 och 1. På samma sätt, med paret 0, 2 eller 0, 3. Om han lyckas berör han sin insats + 17 gånger den = 18 enheter.
 • Spelaren kan, dessutom, med siffrorna 0 och 1 och 2 bildar en grupp av tre siffror. Om han vill köra den här chansen, lägger han sin utveckling av skärningspunkten mellan de två linjerna, den första, vertikala, mellan 1 och 2, den andra, horisontella, mellan 0 av det första hela baren. Vid utgången från 0, 1 eller 2, berör det sin insats + 11 gånger den senare = 12 enheter. Han kan göra detsamma och bilda en annan grupp med 3 nummer med 0 och nummer 2 och 3.
 • Spelaren kan slutligen bildas med hjälp av 0 och 3 nummer 1, 2, 3 en grupp med 4 siffror. För att markera detta spel måste han placera sin insats vid skärningspunkten för den horisontella linjen som skiljer 0 från den första fullständiga tvärgående och en av de vertikala linjerna som avgränsar rutan med 0. Om ett av de 4 talen så spelas öde, spelaren berör sin satsning + 8 gånger den här = 9 enheter.

Utgången på 0, med undantag för vad som satsats på honom eller i en av de ovan beskrivna kombinationerna, orsakar att alla andra satsningar som sätts på mattan förloras, med undantag för de enkla oddsna Black, Red, Even, Odd , Pass, fröken som lider en något annorlunda stavning i fransk roulette. Faktum är att den spelare som har satsat på någon av de sex enkla chanserna är framför följande alternativ:

 • han kan dela sin andel med banken. Detta kan dock bara göras om denna insats är en jämn multipel av minsta insats som läggs upp av bordet. Om delningsoperationen är omöjlig är den enda lösningen att spela in den här insatsen under en tur som beskrivs nedan, i det andra alternativet.
 • han kan frysa sin insats för en runda. I det här fallet lägger dealern satsningen bakom en speciallinje som skrivs i varje ruta som tilldelas de enkla oddsen. Detta är "fängelset". Spelet löper sin chans till nästa skott. Tre fall kan uppstå:
  • 0 går ut igen, hela insatsen är definitivt förlorad
  • Numret som kommer ut motsvarar inte den tur som spelas av det fängslade spelet: hela insatsen är definitivt förlorad
  • numret som kommer ut matchar den tur som spelas av den fängslade insatsen: hela insatsen släpps och spelaren kan ta hand om det igen efter vilja.

Variationer av regler med noll

I American Roulette, när 0 eller 00 kommer ut spelar kasinot alla spel på de enkla oddsna. För resten är rapporterna om insatserna för alla andra chanser samma som i franska rouletten.

Den engelska Roulette under tiden fungerar på samma princip som American Roulette, till skillnad men det har ingen dubbelnolla. Vid ratten när noll kommer alla satsningar som placerades på enkla chanser nödvändigtvis delas lika mellan banken och spelaren under samma regel som den franska Roulette skillnaden att alternativet "Fängelse" existerar inte.

Varje Roulette-tabell visar den minsta insatsen som tillåts, vilket är den minsta mängd som kan satsas av spelaren varje tur. Maximalt tillåtet är alltid en funktion av minimumet.

Som en allmän regel behålls följande maximier:

 • för ett helt tal: 30 gånger det lägsta
 • för en häst: 60 gånger minimumet
 • för ett tvärsnitt: 90 gånger minimumet
 • för en kvadrat: 120 gånger det minsta
 • för en sixain: 200 gånger minsta
 • för ett dussin eller en kolumn: 500 gånger det minsta
 • för två dussin eller två kolumner på häst: 2000 gånger minimumet
 • för en enkel chans: 1000 gånger minimumet

Spelet meddelas av återförsäljaren enligt följande: "Gör dina spel! Samtidigt vrider han cylindern med en flicka och kastar sedan bollen i motsatt riktning.

I det ögonblick då bollen träffar det första hindret, lägger återförsäljaren till: "Inget går! "

Från det ögonblicket kan inget vad inte accepteras, återkallas eller flyttas.

Då ringer återförsäljaren numret ut, med de tre enkla chanserna som påverkar det numret. Antag utgången på 5. Återförsäljaren säger "Five, Red, Odd and Lack", då tar han upp de förlorande satsningarna och betalar varje spelare som vinner.

Om du inte har sett min video på hemsidan, är det dags att gå tillbaka: D

En gratis europeisk roulette i extern länk

Denna roulette är intressant eftersom det förklarar väl fördelningen av vaden.

En annan amerikansk roulette i demonstrationsläge

Och glöm inte att ingenting tvingar dig att sätta in pengar när du registrerar dig för ett onlinekasino och att alla de jag har valt erbjuder ett gratis (men inte alltid obegränsat) läge. ©).

Slotsmillion Casinomeister Online Casino US Players Echeck Online-Casino Com GlГјcksspiel Kann SГјchtig Machen Englisch Spela Jacks or Better 4 Hand pokerspel Free Play Jesters Follies Slot gratis Casinolu Com New Online Slots Usa Cherry master Slot Machine ner för PC Free Poker Aol Purble Place Online Spielen SPELA Online Roulette Flashback pengar på nätet Spela Roulette Spela Drift Pw Pokerstarslive Com Bästa Casino Slots Android Hack South Point Casino Poker onlinespel SГ¶k I Bilden Р ° ?? РіСЂР С, СЊ Р'РμСЃРїР "Р ° С, РЅРѕ Р? ? РіСЂРѕРІС <Рμ РђРІС, РѕРјР ° С, С <РљР ° Р · РёРЅРѕ Största Pokerspel i Vegas Cherry master Slot maskin bästa bonusen Game On Online Slots Online Casinos Online Casino Echeck Sweepstakes Bästa Online Casino webbplatser Quackpot Us Casino Recensioner Spela Punto Banco Privee Game Online Casino 21nova Bally Slot maskin Casino 30th födelsedagsfest tema Hotroulette Com Internet Casinos U Avail uting Taxor Bovada Casino Spela Roulette Online Bästa gratis Spel Silver Line Pdf Internet Gambling Jackpotjoy Kasino på Facebook Orte Casino Elegance bonuskod Kasinospel Online Casino Spielen kostenlos Deutschland Ipad Usa gratis spel att ladda ner Strip Poker РљР ° Р · РёРЅРѕ Р РіСЂРё ?? РЎ РџР "РѕРґРѕРІРμ 40 Carnival spelautomat Best Online Casino webbplatser oss Bästa Online Blackjack Tournament Casino Jackpot spel Free Play Poker durrrr professor bubblor ledig plats Pokerstarslive Com Online Casino spelen Р ° ?? РіСЂР С, СЊ Р'Р" СЌРєРґР¶РμРє РћРЅР "Р ° Р№РЅ Onlinespel SГ¶k I Bilden gratis online slots maskiner med Bonus Border 2 Slot maskin Hack PC Download Irish tema slot maskiner Dynamite Blast Slot maskin Blackjack Online 3d 18 och upp Kalifornien Casinos Instant Play Online Casino Spela Scratch Genie vilt Online spel i Delaware 5000 Bally Slot maskin Antik Slot maskin Forum Rtg födelsedag Bonus

 • Poker-Wiki Ru
 • Triple 8 Online Casino
 • Online-Spielen.De
 • Online Casino för oss spelare med inga insättningsbonus
 • Uk Bingo Sites Använda Ukash

Q Casino Dubbel 777 Slots Cash O Lot Casino No Deposit Bonus Codes Online Casinos Paypal Einzahlung Zynga Bingo Online Roulette Online utan TruquГ © E Full Tilt Poker Rigged Civilization Online Spielen 888 Poker Download tyska är Full Tilt Poker Rigged Casinot Chanz Best Online Blackjack turneringsspel Playtech Thai Temple Slot gratis РљР ° Р · РёРЅРѕ Р ?? РіСЂРё РЎ РџР "РѕРґРѕРІРμ 40 Paf Spelautomater Lucky Club Casino Live Codes Återförsäljare Online Casino oss spela 60 spel Gratis egyptiska Eyes Slot maskin 7 Clans Paradise Casino Adress Bike Poker Million Marseillen Ruletti Slots Online Bookmaker spela poker online sport spel Spela Playtech Thai Temple Slot Free finns det några lagliga spelsajter Casino gratis bonus No Deposit Mobile tjäna pengar spela poker online Bästa Casino Bingo gratis online Wheel of Fortune Slots Inga data kasinospel Software Bästa Casino Slots Android Hack Sudoku Zeit Spiel Online Carnival Slots Game Eclat Spelautomater Online Casinos Ohne Einzahlung 2017 Casinot Chanz Q Casino Joreels Casino No Deposit Bonus Codes Pc Games Site Spela NetEnt Pontoon Pro Series spel Gratis Beat The Wheel Online Casino Med Instant Utbetalnings Fria Strip Poker spel att ladda ner Euro Online Casino Vinnare Kansspel Uitleg No. deposit behövs Spelautomater automater~~POS=HEADCOMP Paf Slots maskiner Bonus Bingo platser 5 Card Draw Poker Calculator Yonkers Raceway skick Sheet

Spela amerikansk roulette i Flash

Här är den amerikanska rouletten i Flash-versionen. Föredra dig den europeiska versionen, som ger en bättre omfördelning.

Här är ett spel av amerikansk roulette i Flash-versionen. Föredra dig den europeiska versionen, vilket ger en bättre omfördelningstid. Den amerikanska versionen använder faktiskt två "nollor" lådor, medan den europeiska versionen bara har en. Dessutom reducerar fängelsebestämmelsen husets fördel till europeisk roulette till 1,4% (se roulette-sannolikheten).

Det binära alternativet är en enkel metod som gör det möjligt att generera generösa fördelar och tjäna pengar på börsen även om du inte vet något om det. Intäkter värderas till 80% av din investering på mindre än 1/2 timme.

Spela casino Rom: ha det roligt på detta utmärkta virtuella rum och dess många spel. Välkomstbonusen är 300% upp till 1 500 euro.

Spela på 7Red casino: ett rum fyllt med många och varierade spel ... inklusive fyra varianter av roulette (amerikanska, europeiska och två VIP-versioner) och scratch-spel!

Spela aktiemarknaden: Tjäna ungefär tre fjärdedelar av din investering på mindre än en kvart i timmen och upp till 500% på mindre än en vecka!

Alla avsnitt på den här webbplatsen beskriver allt du behöver veta för att få ut det mesta av online casino. Information om spel, tips för att spela på de bästa platserna och strategierna för att maximera dina chanser att vinna och kanske bli rik: här är menyn.

Poker, blackjack, keno eller domino är bara några exempel på spel där vissa taktik kan utvecklas. Hur man spelar det påverkar klart resultaten och vinsterna. Med andra ord, genom att följa några tips, ökar du bara dina intäkter. Strategier som inte existerar för alla spel: spelautomater, till exempel, påverkas inte av din taktik. Övertygad? Så gå till ett gratis casino och ha det kul!

På denna sida hittar du många onlinekasinon där du kan spela gratis med dèmo-läget eller genom att investera i realtid.

Spela roulette : om det är den amerikanska versionen eller den europeiska versionen, roulette och dess nummer väcker stora lustar. Studera våra tips för att vinna så många spel som möjligt online roulette och öka dina vinster!

Spela blackjack : classic, switch, pantoon ... Många varianter är tillgängliga och förbättras av imponerande grafik.

Spela video poker : detta spel har bara några punkter gemensamma med sin storebrorpokerspel. Men mycket uppskattat, det finns i alla virtuella rum värd namnet.

Spela spelautomater : detta är ett spel som vi älskar. Rummen i vårt urval har många spelautomater och många varianter. Irrйsistible.

Spelar keno : ett helt spännande spel som kräver ett val mellan flera nummer. Gör rätt val: vinster kan höjas i ett online casino!

Spela poker online : många rum - självklart godkända av ARJEL - erbjuder pokerspel på alla nivåer, i mode demo eller för att tjäna pengar. Det är vänligare än en hypotekslån.

Ha framgång med online kasinospel och vinn mer och mer på det bästa online kasinot i Frankrike: det är en dröm. Naturligtvis finns det inga magiska recept i online kasinospel, men det finns många tips som kan maximera våra vinster på licensierade kasinon i Frankrike. Exempel är martingales, som bygger på statistik och sannolikheter för att maximera chanserna att vinna roulette.

Njut av de bästa casinospel genom att gå med i det franska kasinot på nätet. Denna webbplats erbjuder många bonusar också.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

− 1 = 6

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map